Navigácia

Partners

Utorok 24. 5. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 30. 3. 2007 Deti ŠKD v duchu našich tradícií sa v piatok pred Kvetnou nedeľou vybrali utopiť Morenu. Vynášanie Moreny malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme, dosiahnuť znovuoživenie prírody. Toto želanie bolo zdôraznené vinšami a piesňami.( pozri fotoalbum Vynášanie Moreny)
 • 10. 2. 2007 Dnes je v triede zábava, muzika nám vyhráva, máme masky, máme bál, máme super karneval.....
  V tomto duchu sa niesol karneval, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Remeninách, ktorý zorganizovala ZŠ v spolupráci s MŠ.
  Zábavy a tanca nebolo konca kraja, ale všetko dobré sa raz musí skončiť. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia, za čo sa prezlečú o rok. Robili sa rôzne súťaže , napr. Stoličkový tanec, Pohyblivý chodníček, Metlový tanec a iné. (Pozri fotogalériu Karn ...
 • 6. 2. 2007 Dnes sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. V novom školskom roku 2007/08 sa naše rady rozšíria o 16 nových prvákov.
  Žiaci 1. - 4. ročníka ich privítali básničkami a pesničkami. Potom ich previedli rozprávkovou krajinou. Budúci prváci mali plniť úlohy, ktorými ich sprevádzala vodná víla a škriatkovia. Za usilovnosť a odvahu boli odmenení stojanom na perá, ktoré pripravili deti zo školského klubu.(pozri fotoalbum Zápis do 1. ročníka)
 • 21. 12. 2006 Žiaci školy pripravili pre svojich rodičov a známych vianočný program a pohostenie. Zástupca rodičov odovzdal žiakom darčeky.(Pozri fotogalériu - Vianočná besiedka)
 • 15. 12. 2006 Žiaci zo ŠKD Remeniny navštívili Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Prezreli si expozíciu „ Betlehemská hviezda“ a po prehladke mali umožnené vytvoriť si vlastnú ozdobu na stromček, alebo zhotoviť si sviečku v orechovej škrupine. (pozri fotoalbum Betlehemská hviezda)
 • 6. 12. 2006 Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších najmä u detí, ktoré ho rok čo rok 6. decembra očakávajú. Zavítal aj k nám do ŠKD. ( pozri fotoalbum Mikuláš)
 • 27. 11. 2006 Z príležitosti blížiaceho sa Mikuláša nás dnes navštívil lišiak PSS, ktorý rozdal deťom omaľovanky a krížovky. Vylúštené krížovky a omaľovanky majú deti spolu s rodičmi doniesť do PSS a tam na ne čakajú ďalšie darčeky.( pozri fotoalbum Stretnutie s lišiakom)
 • 13. 11. 2006 Ziaci našej školy spríjemnili nedeľňajšie odpoludnie kultúrnym programom dôchodcom v Remeninách a v Prosačove.(Pozri fotogalériu - Posedenie s dôchodcami)
 • 9. 11. 2006 Návšteva divadelného predstavenia - Čertovské roztopaše
 • 23. 6. 2006
  21.06.2006 žiaci 3. a 4. ročníka získali 2. miesto v Regionálnom futbalovom turnaji málotriednych základných škôl v Rudľove.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ 1. - 4. ročnik Remeniny
  Remeniny
 • +421 x 4452350

Fotogaléria